Skip to content

Tjenester

Vi er alle omgitt av skadelige patogener som bakterier, virus og sopp.

Ettersom vi ikke lever isolert, er vi svært utsatt for kryssforurensning fra andre. 80% av bakteriene som gjør oss syke spres ved berøring.

Det nylige og dødelige utbruddet av Covid-19 er en påminnelse om hvor raskt vi kan bli utsatt for risiko og potensielt bli forurenset, bare ved å gjøre det dagligdagse.

Våre produkter dreper 99,99% av bakterier, virus, sopp og alger. Vår oppgave er å tilby så mye beskyttelse mot kritiske sårbarheter som mulig. Både på huden og på overflatene som vi og, enda viktigere, andre berører.

Vårt utvalg av hudprodukter gir god beskyttele. Produktene er organiske – vannbasert. Er skånsomme mot huden og vil ikke la seg vaske av under vanlige vaskerutiner.

Zoono’s desinfiksjonsprodukter erstatter ikke ordinære vaskerutiner. 

Bildene er kun til illustrasjon

Spray "tåke"

Spray og tørk

Håndbeskyttelse

Spray "tåke/fogger"

Vi benytter sprøyter med en fin dyse (fogger) for å oppnå et jevnt resultat ved påføring av Zoono’s overflatebeskyttelse. Dusjen fremstår mest som en tåke og sprer seg uten synlig dråpedannelse på alle flater. For så å tørke inn i løpet av 5 til 10 minutter, avhengig av materialet produktet legger seg på.

Zoono’s produkter skaper ikke lukt og kan heller ikke kjennes på flatene etterpå. 

Flater med høy aktivitet og mye vasking, i kombinasjon med sterke rensemidler, anbefaler vi å behandle hyppigere. Vi gjør en vurdering av den spesifikke situasjonen, men ved særlig høy belastning kan det være aktuelt å behandle overflaten regelmessig.

Spray og tørk

Spesielt utsatte områder, hvor det kan tenkes at tåkesprayen ikke dekker fullstendig, blir gått over for hånd. Dette kan dreie seg om betalingsterminaler, tastaturer, knapper, håndtak, vinduskarmer, skjermer, gelender, vannkraner, toaletter osv.

​Denne metodiske tilnærmingen eliminerer risikoen for at et område ikke er tilstrekkelig behandlet, samtidig som at vi kan fjerne ansamlinger av væske fra skjermer, vinduer etc.

Håndbeskyttelse

Vår håndbeskyttelse er en mildere utgave av det samme produktet. Den kan påføres rett på armer og hender hver eneste dag. Produktet uskadeliggjør alle bakterier og virus.

Vi vet at over 80% av all smitte er grunnet fysisk kontakt med en forurenset flate. Kanskje trykker vi på en døråpner uten å reflektere over det. Senere tar oss til ansiktet med den samme hånden. 

Hvis personen er behandlet med Zoono’s håndrens, vil bakterier, virus eller sopp uskadeliggjøres over kort tid. Den senere berøringen av ansiktet vil da ikke føre med seg den samme risikoen.

Smitte fra en hånd ført til ansiktet er ellers den vanligste måten mikroorganismene trenger inn i luftveier og kropp.

Laboratorier som har testet produktene